info@axgroup.lv

Noteikumi un nosacījumi

Mēs piedāvājam profesionālus biznesa un premium klases auto nomas pakalpojumus

Auto nomas noteikumi un nosacījumi

Minimālais vecums

30 gadi

Vadītāja apliecība

Vairāk nekā trīs gadus. Nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Minimālais nomas laiks

24 stundas.

Nomnieks iznomā transportlīdzekli uz nomas līgumā norādīto laiku.
Pusēm vienojoties, nomas termiņš var tikt pagarināts. Pirms nomas līguma pagarināšanas Iznomātājs iesniedz Nomniekam cenrādi par nomas termiņa pagarināšanu, un Nomnieks rakstiski ar parakstu vai e-pastā apstiprina savu piekrišanu cenrādim.

Apdrošināšana

Iznomātājs apņemas visā līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem nodrošināt spēkā esošu OCTA un KASKO polisi par labu nomniekam.

Maksas

Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam:
Nomas maksu atbilstoši piemērojamajiem dienas tarifiem, kas aprēķināta, pamatojoties uz nomas dienu skaitu un nobrauktajiem kilometriem.
Nomnieks apzinās, ka automašīnas novēlota atgriešana var ievērojami palielināt nomas maksas apmēru un atšķirties no nomas līgumā noteiktajiem dienas tarifiem.
Ja nomnieks automašīnu atdod priekšlaicīgi, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt pilnu nomas summu, kas norādīta nomas līgumā.

Automašīnas saņemšana/nodošana

Jebkur un jebkurā laikā pēc savstarpējas vienošanās.

Līguma grozīšana un izbeigšana

Nomas līgums beidzas līgumā noteiktā nomas perioda pēdējā dienā, kad nomnieks atdod automašīnu.
Nomniekam ir tiesības priekšlaicīgi lauzt nomas līgumu, bet Iznomātājam ir tiesības pieprasīt pilnu nomas līgumā norādītās nomas maksas samaksu.
Iznomātājam ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt nomas līgumu, ja nomnieks ir būtiski pārkāpis līgumu.

Degviela

Nomnieks saņem automašīnu ar pilnu degvielas tvertni un apņemas atgriezt automašīnu ar pilnu degvielas tvertni. Ja transportlīdzeklis netiek atgriezts ar pilnu tvertni, Iznomātājs izraksta Nomniekam papildus rēķinu par transportlīdzekļa uzpildīšanu un degvielu saskaņā ar nomas brīdī spēkā esošajiem tarifiem.

Informācijai (modeļi, cenas, nosacījumi utt.), kas atrodama šajā interneta lapā, ir informatīvs raksturs un tā var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai uzzinātu pilnus nomas noteikumus, lūdzu, sazinieties ar mums.

whatsapp axgroup button